Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3 KOOPKRACHT

De standaard koopkrachttabel voor het jaar 2015 ziet er (op basis van de meest recente stand, het CEP2016 van het CPB) als volgt uit.

Tabel B3.1 Koopkrachtcijfers 2015 (in %)1

Actieven:

 

Alleenverdiener met kinderen

 

modaal

– 2,2

2 x modaal

1,0

Tweeverdieners

 

modaal + ½ x modaal met kinderen

0,6

2 x modaal + ½ x modaal met kinderen

1,2

modaal + modaal zonder kinderen

0,6

2 x modaal + modaal zonder kinderen

1,2

Alleenstaande

 

minimumloon

1,0

modaal

0,6

2 x modaal

1,5

Alleenstaande ouder

 

minimumloon

10,8

modaal

2,5

Inactieven:

 

Sociale minima

 

paar met kinderen

1,3

alleenstaande

0,0

alleenstaande ouder

0,0

AOW (alleenstaand)

(alleen) AOW

0,5

AOW + € 10.000

– 0,3

AOW (paar)

 

(alleen) AOW

0,1

AOW + € 10.000

– 1,1

1

Berekeningen SZW op basis van CEP2016 (CPB).

Licence