Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. DE SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2015 inzake baten-lastenagentschappen van Wonen en Rijksdienst (XVIII)
(Bedragen x € 1.000)

Naam

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Logius

       

Totale baten

104.132

145.963

41.831

115.767

Totale lasten

104.132

144.330

40.198

116.910

Saldo van baten en lasten

0

1.633

1.633

– 1.143

         

Totale kapitaalontvangsten

6.000

1.350

– 4.650

 

Totale kapitaaluitgaven

9.000

2.802

– 6.198

 
         

P-Direkt

       

Totale baten

71.533

76.427

4.894

70.327

Totale lasten

71.533

77.120

5.587

73.876

Saldo van baten en lasten

0

– 693

– 693

– 3.549

         

Totale kapitaalontvangsten

11.000

0

– 11.000

 

Totale kapitaaluitgaven

24.650

16.982

– 7.668

 
         

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

       

Totale baten

113.977

135.998

22.021

129.859

Totale lasten

113.977

136.767

22.790

140.260

Saldo van baten en lasten

0

– 769

– 769

– 10.401

         

Totale kapitaalontvangsten

2.000

5.840

3.840

 

Totale kapitaaluitgaven

3.100

2.331

– 769

 
         

FMHaaglanden

       

Totale baten

114.863

124.695

9.832

114.625

Totale lasten

114.863

117.009

2.146

116.658

Saldo van baten en lasten

0

7.686

7.686

– 2.033

         

Totale kapitaalontvangsten

12.500

11.604

– 896

 

Totale kapitaaluitgaven

17.413

17.250

– 163

 
         

SSC ICT

       

Totale baten

178.000

221.495

43.495

185.989

Totale lasten

178.000

226.200

48.200

186.933

Saldo van baten en lasten

0

– 4.705

– 4.705

– 944

         

Totale kapitaalontvangsten

30.000

35.503

5.503

 

Totale kapitaaluitgaven

58.000

56.933

– 1.067

 
         

Rijksgebouwendienst

       

Totale baten

1.260.440

1.219.543

– 40.897

1.333.948

Totale lasten

1.226.198

1.204.796

– 21.402

1.252.286

Saldo van baten en lasten

34.242

14.747

– 19.495

81.662

         

Totale kapitaalontvangsten

474.000

260.211

– 213.789

 

Totale kapitaaluitgaven

872.223

563.652

– 308.571

 
         

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

       

Totale baten

34.030

26.749

– 7.281

25.592

Totale lasten

33.860

23.829

– 10.031

22.933

Saldo van baten en lasten

170

2.920

2.750

2.659

         

Totale kapitaalontvangsten

87.824

20.398

– 67.426

 

Totale kapitaaluitgaven

88.256

23.102

– 65.154

 
     

0

 

Dienst Vastgoed Defensie

       

Totale baten

0

194.382

194.382

Totale lasten

0

198.513

198.513

Saldo van baten en lasten

0

– 4.131

– 4.131

 
         

Totale kapitaalontvangsten

12.564

0

– 12.564

 

Totale kapitaaluitgaven

16.702

0

– 16.702

 
         

Dienst van de Huurcommissie

       

Totale baten

11.642

15.274

3.632

15.488

Totale lasten

11.642

15.247

3.605

16.597

Saldo van baten en lasten

0

27

27

– 1.109

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

1.716

696

– 1.020

 
         

Licence