Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. DE DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2015 van Wonen en Rijksdienst (XVIII) (Bedragen x € 1.000)
     

-1-

   

-2-

 

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3.792.551

3.603.059

621.448

4.245.300

4.265.693

973.735

452.749

662.634

352.287

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

3.377.405

3.335.413

501.116

3.959.739

3.965.674

810.381

582.334

630.261

309.265

2

Woonomgeving en bouw

249.123

101.623

91

34.918

49.839

116

– 214.205

– 51.784

25

3

Kwaliteit Rijksdienst

18.333

18.333

0

28.862

29.318

1.334

10.529

10.985

1.334

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

147.690

147.690

120.241

221.781

220.862

161.904

74.091

73.172

41.663

Licence