Base description which applies to whole site

E. Toelichting op de instrumenten

Onderdeel verplichtingen

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 803.940.000 opwaarts bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1esuppletoire (€ 322.206.000), 2e suppletoire (€ 496.881.000) en in de slotwet (€ – 15.147.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (TK 34 485-B, nr. 2 en TK 34 620-B, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel uitgaven

Kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt € 447.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2016 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor de kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 1.264.000. Een toelichting is te vinden in de memorie van toelichting van de 1e suppletoire begroting (TK 34 485-B, nr. 2) en in de slotwet.

Kosten Waarderingskamer

Het gerealiseerde bedrag komt € 14.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2016 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Waarderingskamer komt daarmee uit op € 2.104.000. Een toelichting is te vinden in de memorie van toelichting van de 2e suppletoire begroting (TK 34 620-B, nr. 2).

Bijdrage Stichting A+O-fonds gemeenten

Het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag in de ontwerpbegroting 2016 en is € 6.610.000.

Bijdrage aan VNG

Het gerealiseerde bedrag komt € 5.010.000 hoger uit dan in de ontwerpbegroting 2016 werd geraamd. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1e suppletoire (€ 3.650.000) en 2e suppletoire (€ 1.360.000) zijn aangebracht. Het gerealiseerde bedrag voor Bijdrage aan VNG komt daarmee uit op € 64.951.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (TK 34 485-B, nr. 2 en TK 34 620-B, nr. 2).

Bijdrage aan KING

Het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag in de ontwerpbegroting 2016 en is € 7.464.000.

Algemene uitkering

De uitgaven van de algemene uitkering van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting bijgesteld met € 276.920.000 en komen daarmee in totaal op € 15.695.965.000.

Bij de 1e en 2e suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 42.464.000 en € 229.596.000. In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 4.860.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (TK 34 485-B, nr. 2 en TK 34 620-B, nr. 2) en in de slotwet.

Integratie-uitkeringen overig

De uitgaven van de integratie-uitkeringen (exclusief de integratie-uitkering sociaal domein) van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting bijgesteld met € 23.254.000 en komen daarmee in totaal op € 1.207.888.000.

Bij de 1e suppletoire begroting hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van € 23.244.000. In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 10.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van de 1e suppletoire begroting (TK 34 485-B, nr. 2) en in de slotwet.

Decentralisatie-uitkeringen

De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting bijgesteld met € 301.467.000 en komen daarmee in totaal op € 1.123.503.000 Bij de 1e en 2e suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 118.715.000 en € 259.411.000 en in de slotwet van € – 76.659.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (TK 34 485-B, nr. 2 en TK 34 620-B, nr. 2) en in de slotwet.

Integratie-uitkering sociaal domein

De uitgaven van de integratie-uitkering sociaal domein van het gemeentefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting bijgesteld met € 179.981.000 en komen daarmee in totaal op € 10.015.153.000. Bij de 1e en 2e suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 173.783.000 en € 6.500.000. In de slotwet vindt een mutatie plaats van € – 302.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (TK 34 485-B, nr. 2 en TK 34 620-B, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel ontvangsten

Ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2016 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, met € 786.171.000 verhoogd tot € 28.124.902.000. Deze verhoging is de som van de mutaties die bij 1e suppletoire (€ 362.856.000), 2e suppletoire (€ 496.853.000) en in de slotwet (€ – 73.538.000) zijn aangebracht.

Licence