Base description which applies to whole site

D. Budgettaire gevolgen van beleid

In onderstaande tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Gemeentefonds

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen:

18.470.631

17.995.671

18.728.390

27.285.893

28.142.671

27.338.731

803.940

               

Uitgaven:

18.500.791

17.988.793

18.741.101

27.267.184

28.124.902

27.338.731

786.171

               

Opdracht

             

1. Kosten Financiële-verhoudingswet

1.646

1.593

2.276

1.216

1.264

1.711

– 447

               

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

             

1. Kosten Waarderingskamer

1.200

2.148

1.938

1.984

2.104

2.118

– 14

               

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

             

1. Budget A+O-fonds

6.261

6.239

6.301

6.449

6.610

6.610

0

2. Bijdrage aan VNG

17.298

6.692

14.861

70.428

64.951

59.941

5.010

3. Bijdrage aan KING

7.464

7.464

7.464

7.464

7.464

7.464

0

               

Bijdragen aan medeoverheden

             

1. Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

15.690.738

15.089.649

15.615.031

14.736.243

15.695.965

15.419.045

276.920

2. Integratie-uitkeringen overig

1.529.098

1.567.477

1.760.889

1.305.453

1.207.888

1.184.634

23.254

3. Decentralisatie-uitkeringen

1.247.086

1.307.531

1.332.341

969.830

1.123.503

822.036

301.467

4. Integratie-uitkering sociaal domein

     

10 168 117

10.015.153

9.835.172

179.981

               

Ontvangsten:

18.500.791

17.988.793

18.741.101

27.267.184

28.124.902

27.338.731

786.171

               

1. Terugontvangsten Waarderingskamer

89

51

92

107

0

0

0

2. Ontvangsten ex art. 4 Fvw

18.500.702

17.988.742

18.741.009

27.267.077

28.124.902

27.338.731

786.171

Licence