Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: DE VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2016 (x € 1.000)

Gemeentefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ontwerpbegroting

27.338.731

27.338.731

27.338.731

Ontwerpbegroting (TK 34 300-B nr. 1 en 2)

     
       

1. Vastgestelde begroting (Stb. 2016, 23)

27.338.731

27.338.731

27.338.731

       

Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota)

322.206

362.856

362.856

Ontwerp-suppl. begroting (TK 34 485-B, nrs. 1 en 2)

     
       

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting (Stb. 2016, 396)

322.206

362.856

362.856

       

Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota)

496.881

496.853

496.853

Ontwerp-suppl. begroting (TK 34 620-B, nrs. 1 en 2)

     
       

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting (Stb. 2017, 44)

496.881

496.853

496.853

       

Voorgestelde mutatie bij slotwet

– 15.147

– 73.538

– 73.538

Ontwerp-slotwet

     
       

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

– 15.147

– 73.538

– 73.538

       

Totaal geraamd tevens realisatie 2016 (1+2+3+4)

28.142.671

28.124.902

28.124.902

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2016 (TK 34 300-B, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2016 (TK 34 485-B, nr. 2 en TK 34 620-B, nr. 2) van het gemeentefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence