Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij Saldibalans 31 december 2016

Verloop van de openstaande verplichtingen (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2016

Aangegane verplichtingen in 2016 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2016

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2016

1.1.

Onderzoek en bijdragen organisaties1

161

82.651

82.393

0

420

1.2.1.

Algemene uitkering met inbegrip van de netto-uitkering over vorige jaren

69.131

15.651.022

15.695.965

0

24.189

1.2.2. / 1.2.3.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

556

12.408.998

12.346.544

– 169

62.841

             

Totaal

 

69.848

28.142.671

28.124.902

– 169

87.450

1

Kosten Financiële verhoudingswet, Kosten Waarderingskamer, Budget A+O-fonds, Bijdragen aan VNG en Bijdragen gemeenten inzake KING

Licence