Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: DE VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2016 (x € 1.000)

Provinciefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ontwerpbegroting en nota van wijziging

2.160.334

2.160.334

2.160.334

Ontwerpbegroting (TK 34 300-C nr. 1 en 2)

     
       

1. Vastgestelde begroting (Stb. 2016, 24)

2.160.334

2.160.334

2.160.334

       

Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota)

141.559

141.411

141.411

Ontwerp-suppl. begroting (TK 34 485-C, nrs. 1 en 2)

     
       

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting (Stb. 2016, 397)

141.559

141.411

141.411

       

Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota)

191.859

191.859

191.859

Ontwerp-suppl. begroting (TK 34 620-C, nrs. 1 en 2)

     
       

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting (Stb. 2017, 45)

191.859

191.859

191.859

       

Voorgestelde mutatie bij slotwet

– 100

– 100

– 100

Ontwerp-slotwet

     
       

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

– 100

– 100

– 100

       

Totaal geraamd tevens realisatie 2016 (1+2+3+4)

2.493.652

2.493.504

2.493.504

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2016 (TK 34 300 C, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2016 (TK 34 485 C, nr. 2 en TK 34 620 C, nr. 2) van het provinciefonds. Een toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence