Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2 bij Saldibalans 31 december 2016

Verloop van de openstaande verplichtingen (x 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2016

Aangegane verplichtingen in 2016 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2016

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2016

1.5.

Onderzoek en bijdragen organisaties1

0

0

0

0

0

1.3.

Algemene uitkering met inbegrip van de netto-uitkering over vorige jaren

– 147

229.667

229.520

0

1

1.4. / 1.6.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

2

2.263.985

2.263.984

– 1

2

             

Totaal

– 144

2.493.652

2.493.504

– 1

3

1

Kosten Financiële-verhoudingswet

Licence