Base description which applies to whole site
+

11. De verantwoordingsstaat

Verantwoordingsstaat 2016 van Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)
     

-1-

   

-2-

 

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

107.537

257.466

36.475

135.128

296.670

57.560

27.591

39.204

21.085

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

70.252

70.252

4.857

67.650

77.735

5.981

– 2.602

7.483

1.124

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

14.559

14.559

3.213

16.600

17.994

8.422

2.041

3.435

5.209

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

149.929

28.405

29.702

179.631

42.245

29.702

29.702

13.840

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

21.466

21.466

0

21.176

21.310

912

– 290

– 156

912

7

Nominaal en onvoorzien

1.260

1.260

0

0

0

0

– 1.260

– 1.260

0

Licence