Base description which applies to whole site

7. DE DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1.000)
   

1

2

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

683.228

683.228

42.048

851.089

903.280

205.998

167.861

220.052

163.950

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

29.154

29.154

21.965

35.380

34.425

26.733

6.226

5.271

4.768

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

213.713

213.713

12.714

206.751

229.289

12.862

– 6.962

15.576

148

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

151.477

151.477

624

170.392

193.829

17.246

18.915

42.352

16.622

7

Arbeidszaken overheid

32.911

32.911

820

23.326

29.118

2.791

– 9.585

– 3.793

1.971

                     
 

Niet beleidsartikelen

   

           

11

Centraal apparaat

254.767

254.767

5.925

414.415

415.748

95.359

159.648

160.981

89.434

12

Algemeen

1.206

1.206

0

825

871

0

– 381

– 335

0

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

VUT-fonds

0

0

0

0

0

51.007

0

0

51.007

Licence