Base description which applies to whole site

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2016 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatiet-1

Baten-lastenagentschap DUO

       

Totale baten

260.867

321.013

60.146

313.222

Totale lasten

260.867

322.516

61.649

313.024

Saldo van baten en lasten

0

– 1.503

– 1.503

198

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 7.315

– 10.203

– 2.888

– 11.987

         

Baten-lastenagentschap NA

       

Totale baten

41.072

45.659

4.587

34.785

Totale lasten

41.072

45.050

3.978

34.726

Saldo van baten en lasten

0

609

609

59

         

Totale kapitaalontvangsten

   

0

 

Totale kapitaaluitgaven

– 360

– 1.791

– 1.431

– 1.913

Licence