Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2016 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en

vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

                     
 

TOTAAL

38.838.987

36.863.389

1.337.192

40.302.565

38.695.779

1.318.371

1.463.578

1.832.390

– 18.821

                     
 

Beleidsartikelen

38.599.826

36.624.228

1.336.625

40.058.584

38.452.214

1.316.904

1.458.758

1.827.986

– 19.721

01

Primair onderwijs

9.957.395

9.957.395

1.661

10.216.767

10.212.473

32.607

259.372

255.078

30.946

03

Voortgezet onderwijs

7.579.547

7.574.452

4.661

7.942.036

7.951.000

7.936

362.489

376.548

3.275

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.026.058

4.064.713

3.000

4.478.441

4.118.176

3.338

452.383

53.463

338

06

Hoger beroepsonderwijs

2.848.076

2.823.794

1.213

2.867.843

2.833.160

1.903

19.767

9.366

690

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.142.227

4.160.209

16

4.391.850

4.328.205

2.253

249.623

167.996

2.237

08

Internationaal beleid

12.327

13.662

99

11.001

12.281

1

– 1.326

– 1.381

– 98

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

250.915

250.915

6.000

188.280

208.594

12.319

– 62.635

– 42.321

6.319

11

Studiefinanciering

4.953.609

4.953.609

869.711

5.828.062

5.828.062

795.034

874.453

874.453

– 74.677

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

88.307

88.307

3.034

86.708

86.708

2.630

– 1.599

– 1.599

– 404

13

Lesgelden

7.071

7.071

249.135

7.198

7.198

248.477

127

127

– 658

14

Cultuur

2.783.796

757.563

494

2.072.046

795.135

2.421

– 711.750

37.572

1.927

15

Media

1.005.154

1.005.485

197.500

990.792

1.019.469

206.979

– 14.362

13.984

9.479

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

934.735

953.579

101

964.085

1.040.139

722

29.350

86.560

621

25

Emancipatie

10.609

13.474

0

13.475

11.614

284

2.866

– 1.860

284

                     
 

Niet-beleidsartikelen

239.161

239.161

567

243.981

243.565

1.467

4.820

4.404

900

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaatsuitgaven

239.161

239.161

567

243.981

243.565

1.467

4.820

4.404

900

Licence