Base description which applies to whole site

D3. KOOPKRACHT

De standaardkoopkrachttabel voor het jaar 2016 ziet er (op basis van de meest recente stand, het CEP2017 van het CPB) als volgt uit.

Tabel D3.1 Koopkrachtontwikkeling 2016 (in %)
   

Raming Begroting 20161

Realisatie Jaarverslag 20162

Actieven

   

Alleenverdiener met kinderen

   
 

modaal

1,8

3,3

 

2 x modaal

0,5

1,8

Tweeverdieners

   
 

modaal + ½ x modaal met kinderen

3,7

5,2

 

2 x modaal + ½ x modaal met kinderen

2,2

3,5

 

modaal + modaal zonder kinderen

2,8

4,1

 

2 x modaal + modaal zonder kinderen

1,7

2,8

Alleenstaande

   
 

minimumloon

5,3

6,6

 

modaal

2,8

4,1

 

2 x modaal

1,0

2,1

Alleenstaande ouder

   
 

minimumloon

4,3

5,7

 

modaal

4,0

5,3

     

Inactieven

   

Sociale minima

   
 

paar met kinderen

0,0

1,6

 

alleenstaande

0,0

1,3

 

alleenstaande ouder

0,0

1,3

AOW (alleenstaand)

   
 

(alleen) AOW

0,8

2,1

 

AOW + € 10.000

0,1

1,1

AOW (paar)

   
 

(alleen) AOW

0,3

1,6

 

AOW + € 10.000

0,1

1,3

1

Berekeningen SZW op basis van MEV2016 (CPB) en gegevens Ministerie van VWS.

2

Berekeningen SZW op basis van CEP2017 (CPB).

Licence