Base description which applies to whole site
+

6. VERANTWOORDINGSSTAAT GEMEENTEFONDS

Verantwoordingsstaat 2017 van het gemeentefonds (B) (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Gemeentefonds

27.193.169

27.193.169

27.193.169

27.871.247

27.906.247

27.906.247

678.078

713.078

713.078

Licence