Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: DE VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2017 (x € 1.000)

Gemeentefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

       

Ontwerpbegroting

27.143.169

27.143.169

27.143.169

Ontwerpbegroting (TK 34 550-B nr. 1 en 2)

     
       

Nota van wijziging

50.000

50.000

50.000

Nota van wijziging (TK 34 550-B nr. 7)

     
       

1. Vastgestelde begroting

27.193.169

27.193.169

27.193.169

(Stb. 2017, 10)

     
       

Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota)

570.822

628.787

628.787

Ontwerp-suppl. begroting (TK 34 730-B, nrs. 1 en 2)

     
       

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting

570.822

628.787

628.787

(Stb. 2017, 379)

     
       

Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota)

186.858

186.858

186.858

Ontwerp-suppl. begroting (TK 34 845-B, nrs. 1 en 2)

     
       

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting

186.858

186.858

186.858

(Stb. 2018, 42)

     
       

Voorgestelde mutatie bij slotwet

     

Ontwerp-slotwet

– 79.602

– 102.567

– 102.567

       

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

– 79.602

– 102.567

– 102.567

       

Totaal geraamd tevens realisatie 2017 (1+2+3+4)

27.871.247

27.906.247

27.906.247

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2017 (TK 34 550-B, nr 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2017 (TK 34 730-B, nr 2 en TK 34 845-B, nr 2) van het gemeentefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence