Base description which applies to whole site
+

Bijlage 2 bij Saldibalans 31 december 2017

Verloop van de openstaande verplichtingen (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2017

Aangegane verplichtingen in 2017 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2017

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2017

1.1.

Onderzoek en bijdragen organisaties1

420

92.758

92.764

0

414

1.2.1.

Algemene uitkering met inbegrip van de

         
 

netto-uitkering over vorige jaren

24.189

15.548.079

15.555.457

– 1.591

15.220

1.2.2. / 1.2.3.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

62.841

12.230.410

12.258.026

0

35.225

Totaal

87.450

27.871.247

27.906.247

– 1.591

50.859

1

Kosten Financiële-verhoudingswet, Kosten Waarderingskamer, Budget A+O-fonds, Bijdrage aan VNG en Bijdrage gemeenten inzake KING

Licence