Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Algemene beleidsdoelstelling

Niet van toepassing op dit artikel.

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit houdt in dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenM begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden tijdelijk op dit artikel geadministreerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid artikel 99 Nominaal en onvoorzien (x € 1.000)
 

Nominaal en Onvoorzien

     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

21

– 21

 

Uitgaven

0

0

0

0

0

21

– 21

1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

 

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

 

Onvoorzien

0

0

0

0

0

21

– 21

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 
99.01 Nominaal en Onvoorzien (ad 1)

Toelichting op de financiële instrumenten

De budgettaire wijzigingen binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence