Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2017 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

7.909.599

7.994.424

246.825

7.141.530

7.244.986

243.161

– 768.069

– 749.438

– 3.664

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Integraal waterbeleid

60.825

56.206

3.000

89.248

50.701

1.226

28.423

– 5.505

– 1.774

13

Ruimtelijke ontwikkeling

90.220

102.337

3.824

160.868

136.527

12.248

70.648

34.190

8.424

14

Wegen en verkeersveiligheid

31.892

34.406

6.782

33.639

46.179

5.279

1.747

11.773

– 1.503

15

OV-keten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Openbaar vervoer en Spoor

9.457

32.910

0

– 7.372

18.804

3.497

– 16.829

– 14.106

3.497

17

Luchtvaart

11.956

14.049

325

12.483

14.982

1.237

527

933

912

18

Scheepvaart en Havens

11.665

27.752

0

30.825

29.409

794

19.160

1.657

794

19

Klimaat

60.195

61.434

226.500

– 51.002

70.475

198.797

– 111.197

9.041

– 27.703

20

Lucht en Geluid

32.977

30.402

0

17

20.563

179

– 32.960

– 9.839

179

21

Duurzaamheid

18.871

20.900

0

– 4.746

21.741

618

– 23.617

841

618

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

33.108

33.780

675

38.226

45.430

726

5.118

11.650

51

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

42.586

41.719

0

43.088

43.959

0

502

2.240

0

24

Handhaving en toezicht

109.561

109.561

0

106.759

106.759

0

– 2.802

– 2.802

0

25

Brede doeluitkering

866.780

888.311

0

926.383

930.277

0

59.603

41.966

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.168.329

6.168.329

0

5.259.841

5.259.841

0

– 908.488

– 908.488

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

43.309

50.480

2.189

131.783

114.922

336

88.474

64.442

– 1.853

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

317.847

321.827

3.530

371.490

334.417

18.224

53.643

12.590

14.694

99

Nominaal en onvoorzien

21

21

0

0

0

0

– 21

– 21

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Licence