Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingstaat 2017 inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of –)

(4) Realisatie 2016

Baten-lastenagentschap RWS

       

Totale baten

2.381.830

2.436.499

54.669

2.456.489

Totale lasten

2.372.830

2.408.615

35.785

2.382.132

Saldo van baten en lasten

9.000

27.884

18.884

74.357

         

Totale kapitaalontvangsten

47.200

21.890

– 25.310

26.234

Totale kapitaaluitgaven

63.400

82.526

19.126

65.867

         
         

Baten-lastenagentschap ILT

       

Totale baten

145.740

151.137

5.397

156.957

Totale lasten

145.740

156.006

10.266

152.166

Saldo van baten en lasten

0

– 4.869

– 4.869

4.791

         

Totale kapitaalontvangsten

0

25

25

36

Totale kapitaaluitgaven

200

4.885

4.685

1.768

         
         

Baten-lastenagentschap KNMI

       

Totale baten

70.277

77.756

7.479

73.960

Totale lasten

70.277

79.940

9.663

73.827

Saldo van baten en lasten

0

– 2.184

– 2.184

133

         

Totale kapitaalontvangsten

3.927

4.835

908

232

Totale kapitaaluitgaven

4.293

6.143

1.850

2.194

         
         

Baten-lastenagentschap NEa

       

Totale baten

7.108

7.412

304

8.149

Totale lasten

7.108

6.819

– 289

7.428

Saldo van baten en lasten

0

592

592

721

         

Totale kapitaalontvangsten

507

2.332

1.825

0

Totale kapitaaluitgaven

1.090

1.110

20

782

Licence