Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: AFGERONDE EVALUATIE- EN OVERIGE ONDERZOEKEN1 2 3

1

Duurzame handel en investeringen

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

1.3

Op zoek naar focus en effectiviteit – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005–2012

2014

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

1.2

Balanceren tussen koopmanschap en diplomatie – Evaluatie van de Netherlands Business Support Offices 2008–2013

2014

   

1.2

Eindrapport evaluatie «Partners for International Business» (PIB)

2017

   

1.2

Evaluatie van het DIO instrumentarium: DHK, Faciliteit voor NL handel

2017

   

1.3

Investment Climate Facility for Africa

2013

   

1.3

Riding the wave of sustainable commodity sourcing – Review of the Sustainable Trade Initiative IDH

2014

   

1.3

FMO-Massif

2015

   

1.3

Health Insurance Fund

2015

   

1.3

Work in Progress – Evaluation of the ORET Programme: Investing in Public Infrastructure in Developing Countries

2015

   

1.3

Aided trade – An evaluation of the Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (2005–2012)

2015

   

1.3

Evaluation of PUM Netherlands Senior Experts 2012–2015

2016

   

1.3

Evaluation PSOM/PSI

2016

   

1.3

DECP (Employers Cooperation Program)

2017

3

Overig onderzoek

     
   

1.1

Corporate Social Responsibility: the role of public policy. A systematic literature review

2013

   

1.1

Evaluation issues in financing for development: Analysing effects of Dutch corporate tax policy on developing countries

2013

   

1.1

Return on aid for Dutch exports

2014

   

1.1

Directe investeringen: modernisering IBO-beleid

2014

   

1.1

Effecten TTIP voor ontwikkelingslanden

2015

   

1.1

Directe investeringen: UNCTAD- studie rol Nederlandse IBO’s

2015

   

1.1

Betekenis 6 nieuwe bilaterale handelsverdragen

2017

   

1.2

Holland Branding

2013

   

1.3

Public-Private Partnerships in developing countries. A systematic literature review

2013

   

1.3

FMO-A

2014

   

1.3

Schoklandakkoorden

2014

   

1.3

Aid for Trade/ICTSD

2017

   

1.3

Mid-term review of the Transition Facility

2017

   

1.4

DGGF tussentijdse evaluatie

2015

4

Toetsbare beleidsplannen

     

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

2.2

Van infrastructuur naar duurzame impact: beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan drinkwater en sanitaire voorzieningen (1990–2011)

2012

   

2.3

Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004–2014)

2015

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

2.1

Programma Ondersteuning Producentenorganisaties

2015

   

2.1

Solidaridad

2015

   

2.1

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

2017

   

2.1

UNICEF

2017

   

2.2

Aqua for all programma «Building bridges connecting water»

2013

         
   

2.3

Daey Ouwens Fonds

2014

   

2.3

Access to Energy in Rwanda – Impact evaluation of activities supported by the Dutch Promoting Renewable Energy Programme

2014

   

2.3

Energising Development (EnDev II)

2014

   

2.3

Fonds Duurzame Biomassa

2013

   

2.3

Subsidie: Access to Energy Fund (FMO-AEF)

2017

   

2.3

HIVOS Biogas

2017

   

2.3

Tropenbos

2017

3

Overig onderzoek

     
   

2.1

Improving food security: A systematic review of the impact of interventions in agricultural production, value chains, market regulation, and land security

2011

   

2.3

Evaluatie Rio-verdragen (GEO-5)

2012

   

2.3

Evaluatie Interdepartementaal beleidsprogramma biodiversiteit

2012

   

2.3

Renewable Energy: Access and Impact. A systematic literature review of the impact on livelihoods of interventions providing access to renewable energy in developing countries

2013

4

Toetsbare beleidsplannen

     

3

Sociale vooruitgang

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

3.1

Balancing Ideals with Practice – Policy Evaluation of Dutch Involvement in Sexual and Reproductive Health and Rights (2007–2012)

2013

   

3.2

Gender sense & sensitivity: Policy evaluation on women's rights and gender equality (2007–2014)

2015

   

3.3

Beleidsdoorlichting Nederlandse steun aan ontwikkeling van zuidelijke civil society

«Shifting interests, changing relations, support under pressure»

2017

   

3.4

Education matters: Policy review of the Dutch contribution to basic education 1999–2009

2011

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

3.1

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (o.a. Nicaragua, Mali, Bangladesh)

2013

   

3.1

Fonds Product Development Partnerships

2015

   

3.1

Mid-term review Amplify Change

2016

   

3.2

Evaluatie gender-programma’s (MDG3 fonds, nationale actieplannen n.a.v. VN VR 1325; activiteiten gericht op bestrijding geweld tegen vrouwen)

2015

   

3.2

Women in the Frontline 2012–2017

2017

   

3.3

Evaluation of the Dutch support to capacity development: Facilitating resourcefulness (case studies Ghana, SNV, Agriterra, PSO, NCEA)

2011

   

3.3

Vakbondsmedefinancieringsprogramma

2012

   

3.3

Useful Patchwork – Direct Funding of Local NGOs by Netherlands Embassies 2006–2012

2014

   

3.3

Between Ambitions and Ambivalence: Mid-term Evaluation SNV Programme 2007–2015

2014

   

3.3

Investeren in wereldburgerschap – Evaluatie van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)

2014

   

3.3

MFS 2 evaluatie

2015

   

3.3

Opening doors and unlocking potential: Key lessons from an evaluation of support for Policy Influencing, Lobbying and Advocacy (PILA)

2015

   

3.4

Netherlands Fellowship Programme/ Netherlands Institutional Capacity Development in Higher Education

2012

   

3.4

European Centre for Development Policy Management

Institutional Evaluation

2016

   

3.4

External evaluation of Netherlands Fellowship Programme (NFP II) and Netherlands Initiative for Capacity Building in Higher Education (NPT/NICHE II)

2017

3

Overig onderzoek

     
   

3.3

Civil society, Aid and Development: A cross-country Analysis

2012

4

Toetsbare beleidsplannen

     

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

4.3

Op zoek naar nieuwe verhoudingen – Evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika

2013

   

4.3

Investeren in stabiliteit. Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht

2013

   

4.1

Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp 2009–2014

2015

   

4.2

Beleidsdoorlichting Budget Internationale Veiligheid

2017

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3

Overig onderzoek

     
   

4.1

Linking Relief and Development: More than old solutions for old problems?

2013

   

4.1

Joint Evaluation of the Global Logistics Cluster

2012

   

4.1

Dutch Relief Alliance – evaluatie

2017

4

Toetsbare beleidsplannen

4.1

Noodhulp

2017

   

4.3

Opvang in de region

2017

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Jaar van afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

     
   

5.2

Begrotingssteun: Resultaten onder voorwaarden

2013

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

5.1

Working with the World Bank. Evaluation of Dutch World Bank policies and funding (2000–2011)

2013

   

5.2

Evaluation of Dutch Development Cooperation in the Palestinian Territories 2008–2014 – How to Break the Vicious Cycle

2016

   

5.2

An evaluation of the impact of ending aid – The gaps left behind

2016

   

5.2

Deelonderzoeken voor The gaps left behind – Bolivia, Burkina Faso, Guatemala, Nicaragua, Tanzania en Zambia

2016

3

Overig onderzoek

     
   

5.1

Evaluatie over Nederland en de WHO (2011–2015) – Voorkomen is beter dan genezen

2016

   

5.1

One UN (Delivering as one)

2012

   

5.1

Multilateral Effectiveness Review Unicef

2013

   

5.1

Multilateral Effectiveness Review UN Women

2015

   

5.2

Goods things come to those who make them happen: Return of aid for Dutch exports

2014

   

5.2

Autonomy, partnership and beyond, a counterfactual analysis of policy coherence for Ghana

2014

   

5.3

Pilot Circulaire Migratie

2012

4

Toetsbare beleidsplannen

     
1

De begroting van BZ is in 2013 opgesplitst in de begroting van BZ (Hfst. 5) en BHOS (Hfst. 17). Er zijn toen nieuwe beleidsartikelen en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Evaluaties van vóór dat jaar zijn in deze tabel met terugwerkende kracht over de nieuwe beleidsdoelstellingen verdeeld.

2

Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt sinds 2017 zo veel mogelijk ingespeeld op de wens om beleidsdoorlichtingen van één geheel beleidsartikel uit te voeren. Beleidsdoorlichtingen op artikelniveau zijn de komende jaren voorzien voor art. 1. Duurzame handel en investeringen, art. 2. Duurzame ontwikkeling, art.3. Sociale vooruitgang, art.4. Vrede en veiligheid voor ontwikkeling van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Licence