Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: AFKORTINGEN

ADR

Auditdienst Rijk

AfDB

African Development Bank

ACS

Africa, de Cariben en de Stille Oceaan

AIB

Academie voor Internationale Betrekkingen

AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome

ARC

Adressing Root Causes

AR

Algemene Rekenkamer

AsDB

Asian Development Bank

AU

Afrikaanse Unie

BHB

Breed Handelsberaad

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BMZ

Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BZ

Buitenlandse Zaken

CBI

Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden

CERF

Central Emergency Response Fund

CETA

Comprehensive Economic and Trade Agreement

CGIAR

Consultative Group for International Agricultural Research

DAC

Development Assistance Committee

DECP

Dutch Employer’s Cooperation Programme

DFID

Department for International Development

DGGF

Dutch Good Growth Fund

DGIS

Directoraat-generaal internationale Samenwerking

DHI

Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies

DIO

Directie Internationaal Ondernemen

DPA

United Nations Department of Political Affairs

DRA

Dutch Relief Alliance

DRIVE

Development Related Infrastructure Investment Vehicle

DTIF

Dutch Trade and Investment Fund

EAC

Oost-Afrikaanse Gemeenschap

ECHO

Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

ECOWAS

Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten

EGA

Evironmental Goods Agreement

EKV

Exportkredietverzekering

EPA

Economische Partnerschapsakkoord

ESMAP

Energy Sector Management Assistance Programme

EU

Europese Unie

EZ

Economische Zaken

FAO

Food and Agricultural Organisation of the United Nations

FBK

Fonds ter Bestrijding Kinderarbeid

FDOV

Fonds Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid

FIB

Finance for International Business

FLOW

Funding Leadership and Opportunities for Women

FMO

Nederlands Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

FOM

Faciliteit Opkomende Markten

FP2020

FamilyPlanning2020

G20

Groep van Twintig

GAIN

Global Alliance for Improved Nutrition

GFATM

Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria

GIRE

Gestion Integré des Ressources en Eau

GPEDC

Global Partnership for Effective Development Cooperation

GWW

Ghana Wash Window

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HIPC

Heavily Indebted Poor Countries

HIV

Human Immunodeficiency Virus

IATI

International Aid Transparency Initiative

IBO

Investeringsbeschermingsovereenkomst

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

ICPD

International Conference on Population and Development

ICRC

Internationaal Comité van het Rode Kruis

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICTSD

International Centre for Trade and Sustainable Development

IDA

International Development Association

IDB

Inter-American Development Bank

IDF

Infrastructure Development Fund

IDH

Initiatief Duurzame Handel

IFAD

International Fund for Agricultural Development

IFC

International Finance Corporation

IGG

Directie Inclusieve Groene Groei

ILO

Internationale Arbeidsorganisatie

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IMVO

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IOB

Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

IWRM

Integrated Water Resources Management

KIT

Koninklijk Instituut voor de Tropen

KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

KvK

Kamer van Koophandel

LEAD

Local Employment in Africa for Development

LHBTI

Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders en mensen met interseksconditie

MDG

Millennium Development Goals

MFS

Medefinanciering Maatschappelijke Organisaties

Mercosur

Mercado Común del Sur

MINUSMA

Multidimensionele Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in Mali

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NAP

Nationaal Actieplan

NBSO

Netherlands Business Support Office

NCDO

Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

NCP

Nationale Contact Punt

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

NFP

Netherlands Fellowship Programme

NGO

Niet-Gouvernementele Organisatie

NICHE

Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education

NIO

Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden

NWO

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

ODA

Official Development Assistance

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OS

Ontwikkelingssamenwerking

P2P

Possible to Profitable fonds

PADINII

Aménagement Delta Interieur du Niger

PAHO

Pan American Health Organization

PIB

Partners for International Business

PILA

Policy Influencing, Lobbying and Advocacy

PPP

Publiek-Private Partnerschappen

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PSD

Private Sector Development

PSI

Private Sector Investeringsprogramma

PSNP4

Product Safety Net Programma

PSO

Privatesectorontwikkeling

PSOM

Programma Samenwerking Opkomende Markten

RDPP

Regionale Ontwikkelings- en Beschermingsprogramma

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SAAF

Safe Action Abortion Fund

SDG

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

SGVN

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

SIB

Starters International Business

SIDA

Agentschap voor Internationale Ontwikkeling van Zweden

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden

SNV

Stichting Nederlandse Vrijwilligers

SRGR

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

SSR

Security Sector Reform

TISA

Trade in Services Agreement

TTIP

Transatlantic Trade & Investment Partnership

UNAIDS

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

UNDP

United Nations Development Programme

UN-DPKO

United Nations Department of Peacekeeping Operations

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFPA

United Nations Population Fund

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF

United Nations Children’s Fund

UNICTRAL

United Nations Commission on International Trade

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

UNISDR

United Nations Office for Risk Reduction

UNMAS

United Nations Mine Action Service

UNWOMAN

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

USAID

Agentschap voor Internationale Ontwikkeling van de Verenigde Staten

V&J

Veiligheid en Justitie

VK

Verenigd Koninkrijk

VMP

Vakbondsmedefinancieringsprogramma

VN

Verenigde Naties

VNVR

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten van Amerika

WASH

Water, Sanitation and Hygiëne

WB(G)

Wereldbank(groep)

WFF

Water Financing Facility

WFP

Wereldvoedselprogramma

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

WNT

Wet Normering Topinkomens

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

WTO

Wereldhandelsorganisatie

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence