Base description which applies to whole site

7. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET PROVINCIEFONDS 2018

Verantwoordingsstaat 2018 van het provinciefonds (C) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Provinciefonds

2.187.740

2.187.740

2.187.740

2.454.353

2.454.311

2.454.311

266.613

266.571

266.571

Licence