Base description which applies to whole site

1. VERANTWOORDINGSSTAAT 2018 VAN DE BEGROTING VAN DE KONING (I) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

42.284

42.284

0

42.813

42.813

8

529

529

8

 

Niet-beleidsartikelen

                 

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

8.152

8.152

0

8.082

8.082

0

– 70

– 70

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

28.287

28.287

0

28.913

28.913

8

626

626

8

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.845

5.845

0

5.818

5.818

0

– 27

– 27

0

Licence