Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1. ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN RECHTSPERSONEN

Overzichtstabel inzake RWT's en ZBO's van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bedragen x 1.000 €

Naam van het ZBO of RWT

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2018

(3) = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

Bijzonderheden (Ja/Nee)

Kiesraad

       

Nee

 

Totale uitgaven

2.295

2.392

97

2.238

 
 

Totale ontvangsten

0

0

0

0

 
 

Saldo uitgaven en ontvangsten

2.295

2.392

97

2.238

 
Licence