Base description which applies to whole site

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

                 
 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

0

                 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan: Programma

     

0

0

0

0

 

waarvan: Apparaat

     

0

0

0

0

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

waarvan: Programma

     

0

0

0

0

 

waarvan: Apparaat

     

0

0

0

0

                 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Bij miljoenennota 2019 is de tranche 2018 van de loon- en prijsbijstelling verdeeld over de artikelen.

Licence