Base description which applies to whole site

Bijlage 1 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2018

Artikel 1 – Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

   

Artikel 1

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2017 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/jaarevaluatie-campagnes

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2018/05/16/samenvatting-jaarevaluatie-campagnes-rijksoverheid-2017

16-5-2018

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

niet van toepassing

 
Licence