Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

     

(1)

   

(2)

   

(3) = (2) – (1)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

39.879.302

40.285.779

1.380.627

42.675.735

42.326.880

1.368.566

2.796.433

2.041.101

– 12.061

                     
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19.853.245

20.148.498

1.143.075

21.119.829

21.362.675

1.107.416

1.266.584

1.214.177

– 35.659

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.449.579

4.496.879

3.000

4.424.079

4.601.918

6.742

– 25.500

105.039

3.742

6

Hoger beroepsonderwijs

3.215.709

3.140.498

1.213

3.461.463

3.262.539

2.057

245.754

122.041

844

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.753.943

4.696.066

16

5.038.007

4.860.007

172

284.064

163.941

156

8

Internationaal beleid

11.116

11.716

99

13.236

12.496

113

2.120

780

14

11

Studiefinanciering

5.373.215

5.373.215

896.901

6.200.225

6.200.225

846.307

827.010

827.010

– 50.594

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.501

89.501

2.415

80.481

80.481

4.227

– 9.020

– 9.020

1.812

13

Lesgelden

6.555

6.555

238.269

12.158

12.158

237.165

5.603

5.603

– 1.104

14

Cultuur

398.142

787.883

494

511.415

852.585

7.648

113.273

64.702

7.154

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.027.309

1.008.396

101

1.122.383

1.216.958

504

95.074

208.562

403

25

Emancipatie

5.831

15.444

0

6.003

12.929

53

172

– 2.515

53

91

Nominaal en onvoorzien

269.682

269.682

0

0

0

0

– 269.682

– 269.682

0

95

Apparaatskosten

252.663

252.663

567

250.379

250.379

2.428

– 2.284

– 2.284

1.861

                     
 

Basis- en Voorgezet onderwijs en Media

20.026.057

20.137.281

237.552

21.555.906

20.964.205

261.150

1.529.849

826.924

23.598

1

Primair onderwijs

10.505.757

10.505.757

17.661

11.687.151

11.142.533

76.894

1.181.394

636.776

59.233

3

Voortgezet onderwijs

8.350.551

8.460.939

7.391

8.814.741

8.707.896

10.287

464.190

246.957

2.896

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

180.323

181.159

6.000

138.490

140.384

9.812

– 41.833

– 40.775

3.812

15

Media

989.426

989.426

206.500

915.524

973.392

164.157

– 73.902

– 16.034

– 42.343

Licence