Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

(bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Artikel Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en

vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

9.679.320

9.453.631

426.415

11.958.372

9.416.887

664.419

2.279.052

– 36.744

238.004

                   

Beleidsartikelen

7.871.140

7.645.451

388.984

10.122.868

7.591.251

468.232

2.251.728

– 54.200

79.248

                   

1. Inzet

308.090

335.839

26.707

220.811

232.002

36.119

– 87.279

– 103.837

9.412

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

788.194

788.194

21.758

916.862

867.186

22.369

128.668

78.992

611

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.321.608

1.321.608

10.546

1.417.516

1.337.845

5.063

95.908

16.237

– 5.483

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

721.770

721.770

12.066

890.455

771.677

20.425

168.685

49.907

8.359

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

361.774

361.774

4.608

410.732

410.738

14.529

48.958

48.964

9.921

6. Investeringen krijgsmacht

2.353.724

2.100.286

188.526

3.799.131

1.736.956

234.123

1.445.407

– 363.330

45.597

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

860.247

860.247

43.409

1.170.733

919.072

46.360

310.486

58.825

2.951

8. Defensie Ondersteuningscommando

1.155.733

1.155.733

81.364

1.296.628

1.315.775

89.244

140.895

160.042

7.880

                   

Niet-beleidsartikelen

1.808.180

1.808.180

37.431

1.835.504

1.825.636

196.187

27.324

17.456

158.756

                   

9. Algemeen

98.233

98.233

 

90.694

89.599

 

– 7.539

– 8.634

 

10. Centraal apparaat

1.579.275

1.579.275

37.431

1.737.654

1.728.881

196.187

158.379

149.606

158.756

11. Geheime uitgaven

7.470

7.470

 

7.156

7.156

 

– 314

– 314

 

12. Nominaal en onvoorzien

123.202

123.202

       

– 123.202

– 123.202

 
1

De bedragen zijn afgerond (op € 1.000)

Licence