Base description which applies to whole site

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Defensie (X) (bedragen x € 1.000)
 

1

2

3=2–1

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2017

1

Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie

       
 

Totale baten

258.571

261.726

3.155

291.323

 

Totale lasten

264.330

252.828

– 11.502

278.374

 

Saldo van baten en lasten

– 5.759

8.898

14.713

12.949

           
 

Totale kapitaalontvangsten

26.000

89.618

63.618

47

 

Totale kapitaaluitgaven

50.132

71.380

21.248

44.137

           

2

Baten-lastendienst Paresto

     
 

Totale baten

59.962

64.378

4.416

60.432

 

Totale lasten

59.962

65.786

5.824

61.124

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.408

– 1.408

– 692

           
 

Totale kapitaalontvangsten

1.800

0

– 1.800

0

 

Totale kapitaaluitgaven

385

382

– 3

803

Licence