Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK 2018

In deze bijlage is een overzicht van al het evaluatie- en overig onderzoek opgenomen. De tijdshorizon van de programmering sluit aan bij de periode t-4 tot en met t (2018).

Artikel 1 – Inzet

Artikel

Titel/Onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2017

 
 

Beleidsdoorlichting Budget Internationale Veiligheid

2017

 

Bescherming kwetsbare scheepvaart nabij Somalië

2014

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2017

2018

 

Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2016

2017

 

Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2015

2016

 

Evaluatie van het beleid ten aanzien van inhuur en inzet van lokaal personeel bij Nederlandse missies

2016

 

Evaluatie inzet Nederlandse militairen in 2014

2015

 

Tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage MINUSMA

2015

 

Interdepartementale evaluatie van het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)

2014

 

Evaluatie Nederlandse inzet in de antipiraterijoperaties Atalanta en Ocean Shield 2013

2014

 

Tussentijdse evaluatie van Nederlandse militaire bijdragen aan lopende operaties 2013

2014

 

Eindevaluatie geïntegreerde politietrainingsmissie

2014

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   
     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

   
 

Zicht op gereedheid

2017

Artikel 2 – Taakuitvoering CZSK

Artikel

Titel/Onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Marinestudie 2005

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

3. Overig onderzoek

   
     
Artikel 3 – Taakuitvoering CLAS

Artikel

Titel/Onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Nationale veiligheid, samenwerking met civiele partners

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando en voortzettingsvermogen Patriot-eenheden

2014

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

3. Overig onderzoek

   
     
Artikel 4 – Taakuitvoering CLSK

Artikel

Titel/Onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

3. Overig onderzoek

   

De toenmalig Minister van Defensie heeft toegezegd (Kamerstuk 31 516, nr. 21) de Tweede Kamer in 2018 de beleidsdoorlichting Vorming Defensie Helikopter Commando te zullen toesturen. Omdat het opstellen van de beleidsdoorlichting helaas meer tijd kost dan gedacht, zal deze niet in 2018, maar in het voorjaar van 2019 naar uw Kamer worden gestuurd.

Artikel 6 – Investeringen krijgsmacht

Artikel

Titel/Onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie Defensie Materieel Proces

2015

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

3. Overig onderzoek

   
 

KBA onderzeebootcapaciteit

2018

 

IBO Meer «Bang for the Buck»

2015

Artikel 8 – DOSCO (voorheen CDC)

Artikel

Titel/Onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Flexibel Personeelssysteem

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

3. Overig onderzoek

   
Artikel 10 – Centraal apparaat

Artikel

Titel/Onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie Veteranenbeleid 2011–2016

2016

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

3. Overig onderzoek

   

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd in artikelen 5, 7, 9, 11 en 12. Ook zijn er geen nieuwe beleidsplannen (ex ante) in 2018 (bijvoorbeeld een brief aan de Kamer, AMvB of wet) te vermelden.

Met het centraal stellen van het thema «financiële duurzaamheid» heeft Defensie gewerkt aan een realistisch evenwicht tussen doelstellingen, capaciteiten, activiteiten en middelen op basis van transparante en betrouwbare financiële informatie. Dit draagt bij aan het inzichtelijk maken van doelen, financiële consequenties en doelmatigheid van nieuw beleid.

Licence