Base description which applies to whole site

BIJLAGE 8: LIJST MET AFKORTINGEN

ADR

=

Auditdienst Rijk

AMB

=

Air Manoeuvre Brigade

AOCS (NM)

=

Air Operations Control Station (Nieuw Milligen)

AOW

=

Algemene Ouderdomswet

ARUMIL

=

Arubaanse Milities

AWB

=

Algemene Wet Bestuursrecht

BBV

=

Brutobeschikbaarheidsvergoeding

BG

=

Battle Group

BHOS

=

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BHV

=

Bedrijfshulpverlening

BIT

=

Bureau IT-toetsing

BIV

=

Budget Internationale Veiligheid

BMS

=

Battlefield Management System

BS

=

Bestuursstaf

BSB

=

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

BST

=

Border Security Team

btw

=

Belasting toegevoegde waarde

CARC

=

Chemical Agent Resistant Coating

CARD

=

Coördinated Annual Review on Defence

CARIB

=

Caribisch Gebied

CBO

=

Crisisbeheersingsoperaties

CBRN

=

Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire

CDC

=

Commando DienstenCentra

CEAG

=

Coördinatie-centrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

CIDW

=

Compagnie in de West

CIED

=

Counter Improvised Explosive Devices

CIMIC

=

Civil-military Cooperation

CIS

=

Communicatie- en Informatiesystemen

CKMAR

=

Commando Koninklijke Marechaussee

CLAS

=

Commando Landstrijdkrachten

CLSK

=

Commando Luchtstrijdkrachten

CMH

=

Centraal Militair Hospitaal

CODEMO

=

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling

COID

=

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

CONTCO

=

Contingentscommando

CZSK

=

Commando zeestrijdkrachten

DBBO

=

Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie

DBBS

=

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem

DBV

=

Dienst Beveiliging Vastgoed

DCHR

=

Dienstencentrum Human Resources

DCOID

=

Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie

DCS

=

Direct Commercial Sales

DDG

=

Duik- en Demonteergroep

DGLC

=

Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

DHC

=

Defensie Helikopter Commando

DIS

=

Defensie Industrie Strategie

DMO

=

Defensie Materieel Organisatie

DMP

=

Defensie Materieel Proces

DNB

=

De Nederlandse Bank

DTO

=

Defensie Telematica Organisatie

DVD

=

Dienst Vastgoed Defensie

DVOW

=

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen

EDA

=

Europees Defensie Agentschap

EDAP

=

Europees Defensie Actieplan

EDF

=

Europees Defensiefonds

EDIDP

=

European Defence Industrial Development Programme

EFP

=

Enhanced Forward Presence

EODD

=

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

EOV

=

Elektronische oorlogsvoering

EU

=

Europese Unie

EUBAM

=

EU Border Assistance Mission

EUBG

=

European Battle Group

EUFOR

=

European Force

EULEX

=

European Union Rule of Law Mission (Kosovo)

EUTM

=

European Training Mission

FGBADS

=

Future Ground Based Air Defence System

FHQ

=

Field Headquarters

FMS

=

Foreign Military Sales

FNIK

=

Financiering nationale Inzet Krijgsmacht

FPS

=

Flexibel Personeelssysteem

GrIT

=

Grensverlegende Informatie Technologie

HCFK

=

Chloorfluorkoolstofverbinding

HGIS

=

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNS

=

Host Nation Support

HQ

=

Headquarter

HRF(L)HQ

=

High Readiness Forces (Land) Headquarters

HRM

=

Human Resource Management

ICMS

=

Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking

IED

=

Improvised Explosive Devices

IGV

=

Infanterie Gevechtsvoertuig

IL&T

=

Inspectie Leefomgeving en Transport

IND

=

Immigratie- en Naturalisatie Dienst

ISAF

=

International Security Assistance Force

ISR

=

Information Storage and Retrieval

IVD

=

Inspectie Veiligheid Defensie

IV

=

Informatievoorziening

JEF

=

Joint Expeditionary Force

JPO

=

Joint Strike Fighter Program Office

JSF

=

Joint Strike Fighter

JSS

=

Joint Support Ship

KBA

=

Kosten Baten Analyse

KFOR

=

Kosovo Force

LCF

=

Luchtverdedigings- en Commandofregat

LPD

=

Landing Platform Dock

LRIP

=

Low Rate Initial Production

LZV

=

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

MALE UAV

=

Medium-Altitude Long-Endurance Unmanned Aerial Vehicle

MARIN

=

Maritiem Research Instituut Nederland

MARSOF

=

Maritime Special Operations Forces

MB SHRO

=

Militaire Bijstand voor de Strafrechtelijke Handhaving van de Rechtsorde

ME

=

Mobiele eenheid

M&O

=

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MILSATCOM

=

Militaire Satellietcommunicatie

MINUSMA

=

Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

MIVD

=

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MKB

=

Midden- en Kleinbedrijf

MoU

=

Memorandum of Understanding

MPO

=

Materieel Projecten Overzicht

MRTT

=

Multi Role Tanker Transport

MSOB

=

Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang

MTV

=

Mobiel Toezicht Veiligheid

NATO

=

North Atlantic Treaty Organisation

NATRES

=

Nationale Reserve

NAVO

=

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NCTV

=

Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NH-90

=

Naval Helicopter – 90

NLMARFOR

=

Netherlands Maritime Forces

NLR

=

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

NLTC

=

Netherlands Liaison Team Centcom

NRF

=

NATO Response Force

NSE

=

National Support Element

NSPA

=

NATO Support and Procurement Agency

NTM

=

Notice To Move

OBER

=

Outcome-Based Education Report

OG

=

Operationeel gereed

OM

=

Openbaar Ministerie

OOCL

=

Operationeel Ondersteuningscommando Land

OPCO

=

Operationeel Commando

OPV

=

Ocean Going Patrol Vessel

OVV

=

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

PESCO

=

Permanent Structured Cooperation

PSFD

=

Production, Sustainment and Follow-on Development

QRA

=

Quick Reaction Alert

RCA

=

République Central Africaine

RHB

=

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

=

Rijksinspectie voor de Volksgezondheid en het Milieu

ROC

=

Regionaal Opleidingscentrum

RVB

=

Rijksvastgoedbedrijf

RVS

=

De Ruyter van Steveninckkazerne

RWT

=

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SAC

=

Strategic Airlift Capability

SBK

=

Sociaal Beleidskader

SKIA

=

Strategische Kennis & Innovatie Agenda

SLA

=

Service Level Agreement

SNMG

=

Standing NATO Maritime Group

SOF

=

Special Operation Forces

SVP

=

Strategisch Vastgoedplan

SOCOM

=

Special Operations Command

SZVK

=

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

TNO

=

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

UAV

=

Unmanned Aerial Vehicle

UNIFIL

=

United Nations Interim Forces in Lebanon

UNMIS

=

United Nations Mission in Sudan

UNMISS

=

United Nations Mission in South Sudan

UNTSO

=

United Nations Truce Supervision Organisation

USK

=

Uniform Subsidiekader Rijksoverheid

VJTF

=

Very High Readiness Joint Task Force

VN

=

Verenigde Naties

VOSS

=

Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem

VPD

=

Vessel Protection Detachment

vte

=

Voltijdsequivalent

WIV

=

Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten

ZBO

=

Zelfstandig Bestuursorgaan

Licence