Base description which applies to whole site

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingstaat 2018 inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of –)

(4) Realisatie 2017

Baten-lastenagentschap RWS

       

Totale baten

2.489.737

2.592.740

103.003

2.436.499

Totale lasten

2.480.737

2.555.235

74.498

2.408.615

Saldo van baten en lasten

9.000

37.505

28.505

27.884

         

Totale kapitaalontvangsten

40.000

39.278

– 722

21.890

Totale kapitaaluitgaven

92.000

70.254

– 21.746

82.526

         

Baten-lastenagentschap ILT

       

Totale baten

140.338

152.461

12.123

151.137

Totale lasten

140.338

155.954

15.616

156.006

Saldo van baten en lasten

0

– 3.493

– 3.493

– 4.869

         

Totale kapitaalontvangsten

0

1.214

1.214

25

Totale kapitaaluitgaven

200

5

– 195

4.885

         
         

Baten-lastenagentschap KNMI

       

Totale baten

79.312

83.209

3.897

77.756

Totale lasten

79.312

83.160

3.848

79.940

Saldo van baten en lasten

0

48

48

– 2.184

   

Totale kapitaalontvangsten

510

6.698

6.188

4.835

Totale kapitaaluitgaven

1.458

2.532

1.074

6.143

Licence