Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2018 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.230.662

8.287.069

14.678

8.196.151

8.198.827

29.100

– 34.511

– 88.242

14.422

 

Beleidsartikelen

                 

11

Integraal waterbeleid

33.076

45.789

0

36.485

44.251

580

3.409

– 1.538

580

12

waterkwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

57.228

53.840

0

30.388

22.459

809

– 26.840

– 31.381

809

14

Wegen en verkeersveiligheid

27.319

36.725

6.782

40.211

46.558

3.658

12.892

9.833

– 3.124

15

OV-keten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Spoor

7.846

18.622

0

4.801

15.728

375

– 3.045

– 2.894

375

17

Luchtvaart

38.305

15.162

1.115

20.877

21.913

1.611

– 17.428

6.751

496

18

Scheepvaart en Havens

4.576

25.396

0

44.916

39.981

168

40.340

14.585

168

19

Klimaat

44.148

45.116

0

56.811

55.953

501

12.663

10.837

501

20

Lucht en Geluid

20.374

34.374

0

17.407

23.627

342

– 2.967

– 10.747

342

21

Duurzaamheid

35.176

34.421

0

57.659

52.352

215

22.483

17.931

215

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

28.439

34.937

250

43.695

50.160

3.007

15.256

15.223

2.757

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

49.568

50.508

0

52.928

52.056

0

3.360

1.548

0

24

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

0

116.679

116.679

0

13.365

13.365

0

25

Brede doeluitkering

881.534

881.588

0

951.141

929.574

0

69.607

47.986

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.564.953

6.564.953

0

6.335.032

6.335.032

0

– 229.921

– 229.921

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

54.487

57.813

1.101

105.611

93.648

3.167

51.124

35.835

2.066

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

280.211

284.403

5.430

281.510

298.856

14.667

1.299

14.453

9.237

99

Nominaal en onvoorzien

108

108

0

0

0

0

– 108

– 108

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Licence