Base description which applies to whole site
+

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art

Omschrijving

Vastgestelde begroting na ISB

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.770.052

3.860.285

3.664.301

14.043.252

4.455.881

3.431.763

– 5.726.800

595.596

– 232.538

                     
 

Beleidsartikelen

19.466.431

3.556.664

3.626.408

13.745.675

4.158.304

3.403.479

– 5.720.756

601.640

– 222.929

1

Goed functionerende economie en markten

188.251

186.154

31.062

200.563

201.785

16.600

12.312

15.631

– 14.462

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.024.761

856.040

109.547

1.555.400

875.703

119.979

– 469.361

19.663

10.432

3

Toekomstfonds

109.897

189.595

40.588

117.494

124.189

31.440

7.597

– 65.406

– 9.148

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

17.104.762

2.286.115

3.445.211

11.778.791

2.875.719

3.201.275

– 5.325.971

589.604

– 243.936

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

38.760

38.760

 

93.427

80.908

34.185

54.667

42.148

34.185

                     
 

Niet-beleidsartikelen

303.621

303.621

37.893

297.577

297.577

28.284

– 6.044

– 6.044

– 9.609

40

Apparaat

301.121

301.121

37.893

297.577

297.577

28.284

– 3.544

– 3.544

– 9.609

41

Nominaal en Onvoorzien

2.500

2.500

0

0

0

0

– 2.500

– 2.500

0

Departementale verantwoordingsstaat 2018 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art

Omschrijving

Vastgestelde begroting na ISB

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

856.229

739.546

99.706

960.255

899.246

128.599

104.026

159.700

28.893

                     

Beleidsartikelen

814.875

698.192

98.206

833.266

772.257

123.049

18.391

74.065

24.843

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

703.311

586.388

41.026

733.422

661.414

67.271

30.111

75.026

26.245

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Natuur en biodiversiteit

111.564

111.804

57.180

99.844

110.843

55.778

– 11.720

– 961

– 1.402

                     
 

Niet-beleidsartikelen

41.354

41.354

1.500

126.989

126.989

5.550

85.635

85.635

4.050

42

Apparaat

41.354

41.354

1.500

126.989

126.989

5.550

85.635

85.635

4.050

43

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence