Base description which applies to whole site
+

Rapportage burgerbrieven 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1 Inleiding

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) rapporteert hierbij over de correspondentie van het kerndepartement, Agentschap Telecom (AT) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland42 (RVO.nl) met burgers voor het kalenderjaar 2018. In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de omvang van de correspondentie tussen burgers en EZK en binnen welke termijn deze correspondentie wordt afgehandeld.

Onder de term «burgerbrief» wordt volgens de definitie van de Nationale ombudsman verstaan: elk schriftelijk stuk dat een overheidsinstantie van een burger ontvangt. Het medium (brief, fax of e-mail) maakt daarbij niet uit. Ook het begrip burger is breed. Hieronder worden niet alleen individuele burgers begrepen, maar ook groepen en organisaties.

2 Aantallen

Categorie

2016

2017

20181

a. Bezwaarschriften (als bedoeld in de AwB)

12.866

16.741

1.646

b. Klaagschriften

505

432

76

c. Overige brieven en e-mails

9.129

9.386

2.9522

d. Wob-verzoeken

889

658

177

1

De aantallen 2016 en 2017 hebben betrekking op het Ministerie van Economische Zaken.

2

In voorgaande jaren waren ook de aantallen van de NVWA opgenomen.

a. Bezwaarschriften

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2018 de volgende aantallen bezwaarschriften:

 

Aantal bezwaarschriften

Afgehandeld binnen verdaagde (wettelijke) termijn

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kerndepartement EZK

61

138

81

73%

93%

87%

RVO.nl

11.878

14.107

1.325

69%

71%

93,8%

AT

927

396

240

94%

97%

96%

b. Klaagschriften

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2018 de volgende aantallen klaagschriften:

 

Aantal klaagschriften

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kerndepartement

10

9

23

92%

89%

76%

RVO.nl

325

194

46

90%

90%

96%

AT

7

9

7

86%

78%

100%

c. Overige brieven en e-mails

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2018 de volgende aantallen overige brieven en e-mails.

 

Aantal «overige brieven» en e-mails

Tijdig afgehandeld

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kerndepartement1

2.144

1.927

2.946

92%

85%

77%

AT

37

13

6

62%

77%

100%

1

Dit zijn de aantallen overige brieven en e-mails voor zowel EZK als LNV. Dit wordt (nog) niet apart per ministerie geregistreerd.

Overige brieven en e-mails worden bij RVO.nl niet apart geregistreerd.

d. Wob-verzoeken

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2018 de volgende aantallen Wob-verzoeken.

 

Aantal Wob-verzoeken

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

Ingebrekestellingen

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kern-departement

115

100

94

92%

96%

89%

6

0

5

RVO.nl

276

238

55

98%

99%

94,%

5

1

3

AT

40

31

28

93%

81%

94%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

42

De aantallen hebben alleen betrekking op EZK.

Licence