Base description which applies to whole site
+

Rapportage burgerbrieven 2018 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1 Inleiding

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) rapporteert hierbij over de correspondentie van het kerndepartement, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland43 (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met burgers voor het kalenderjaar 2018. In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de omvang van de correspondentie tussen burgers en LNV en binnen welke termijn deze correspondentie wordt afgehandeld.

Onder de term «burgerbrief» wordt volgens de definitie van de Nationale ombudsman verstaan: elk schriftelijk stuk dat een overheidsinstantie van een burger ontvangt. Het medium (brief, fax of e-mail) maakt daarbij niet uit. Ook het begrip burger is breed. Hieronder worden niet alleen individuele burgers begrepen, maar ook groepen en organisaties.

2 Aantallen

Categorie

2016

2017

20181

a. Bezwaarschriften (als bedoeld in de AwB)

12.866

16.741

15.783

b. Klaagschriften

505

432

277

c. Overige brieven en e-mails

9.129

9.386

2.9462

d. Wob-verzoeken

889

658

653

1

De aantallen 2016 en 2017 hebben betrekking op het Ministerie van Economische Zaken, 2018 ziet op alleen LNV tenzij anders vermeld.

2

NVWA heeft in 2018 overige brieven en e-mails niet apart geregistreerd en dit leidt mede tot een groot verschil t.o.v. voorgaande jaren.

a. Bezwaarschriften

Het kerndepartement, RVO.nl en NVWA ontvingen in 2018 de volgende aantallen bezwaarschriften:

 

Aantal bezwaarschriften

Afgehandeld binnen verdaagde (wettelijke) termijn

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kerndepartement

61

138

3

73%

93%

67%

RVO.nl

11.878

14.107

14.721

69%

71%

67,1%

NVWA

n.v.t.

2.100

1.059

n.v.t.

VWS: 90%

LNV: 50%

37%

b. Klaagschriften

Het kerndepartement, RVO.nl en NVWA ontvingen in 2018 de volgende aantallen klaagschriften:

 

Aantal klaagschriften

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kerndepartement LNV

10

9

3

92%

89%

66%

RVO.nl

325

194

134

90%

90%

97%

NVWA

163

220

140

45%

37%

91%

c. Overige brieven en e-mails

Het kerndepartement, RVO.nl en NVWA ontvingen in 2018 de volgende aantallen overige brieven en e-mails.

 

Aantal «overige brieven» en e-mails

Tijdig afgehandeld

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kerndepartement

2.144

1.927

2.9461

92%

85%

77%

1

Dit is het totaal aantal overige brieven en e-mails voor zowel EZK als LNV. Brieven en e-mails zijn (nog) niet per ministerie geregistreerd.

Overige brieven en e-mails worden bij RVO.nl en NVWA niet apart geregistreerd.

d. Wob-verzoeken

Het kerndepartement, RVO.nl en NVWA ontvingen in 2018 de volgende aantallen Wob-verzoeken.

 

Aantal Wob-verzoeken

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

Ingebrekestellingen

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kern-departement

115

100

42

92%

96%

81%

6

0

3

RVO.nl

276

238

187

98%

99%

97,5%

5

1

5

NVWA

458

289

424

15%

24%

44%

153

0

22

43

Dit betreft alleen de aantallen die betrekking hebben op LNV.

Licence