Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij Saldibalans gemeentefonds per 31 december 2019

Tabel 6 Verloop van de openstaande verplichtingen gemeentefonds (Bbedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2019

Aangegane verplichtingen in 2019 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2019

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2019

1

Onderzoek en bijdragen financiële verhoudingen

137

4.221

3.271

0

1.087

1

Algemene uitkering met inbegrip van de netto-uitkering over vorige jaren

62.313

25.117.918

25.116.658

0

63.573

1

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

276.440

5.953.860

6.178.053

‒ 387

51.860

       

Totaal

 

338.890

31.075.999

31.297.982

‒ 387

116.520

Licence