Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2 bij Saldibalans provinciefonds per 31 december 2019

Tabel 7 Verloop van de openstaande verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2019

Aangegane verplichtingen in 2019 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2019

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2019

1.5.

Onderzoek en bijdragen organisaties1

0

42

42

0

0

1.3.

Algemene uitkering met inbegrip van de

     
 

netto-uitkering over vorige jaren

0

2.146.168

2.119.824

0

26.344

1.4./1.6.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

45

352.887

347.190

‒ 1

5.741

       

Totaal

 

45

2.499.097

2.467.056

‒ 1

32.085

1

Kosten Financiële-verhoudingswet

Licence