Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. Verantwoordingsstaat

Tabel 12 Verantwoordingsstaat 2019 van de Staten-Generaal (IIA) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

145.530

145.530

4.215

180.193

173.466

4.399

34.663

27.936

184

           
 

Beleidsartikelen

147.487

147.487

4.215

180.193

173.466

4.399

32.706

25.979

184

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

12.464

12.464

140

13.433

12.636

218

969

172

78

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

31.525

31.525

86

33.924

33.924

30

2.399

2.399

‒ 56

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

102.007

102.007

3.966

131.664

125.725

4.151

29.657

23.718

185

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.491

1.491

23

1.172

1.181

0

‒ 319

‒ 310

‒ 23

           
 

Niet-beleidsartikelen

‒ 1.957

‒ 1.957

0

0

0

0

1.957

1.957

0

10

Nog Onverdeeld

‒ 1.957

‒ 1.957

0

0

0

0

1.957

1.957

0

Licence