Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1.1 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Realisatie beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam artikel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Geheel artikel?

Vindplaats

11

Integraal Waterbeleid - Waterkwantiteit

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254

11

Integraal Waterbeleid - Waterkwaliteit

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–16.html

13

Bodem en Ondergrond

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-6.html

14

Wegen en verkeersveiligheid

    

X

  

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–27.html

15

OV-keten

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259

16

Openbaar Vervoer en Spoor

     

X

 

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-41

17

Luchtvaart

    

X

  

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-28.html

18

Scheepvaart en Havens

   

X

   

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–2.html

          

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-22.html

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

     

X

 

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30991-34.html

20

Lucht en geluid - Geluid

   

X

   

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–17.html

20

Lucht en geluid - Lucht

      

X

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-338.html

21

Duurzaamheid

 

X

     

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-17.html

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

     

X

 

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-42.html

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

      

X

Nee

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-56.html

24

Handhaving en toezicht

      

X

Ja

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-46.html

Toelichting

Het meest recente overzicht van de programmering van beleidsdoorlichtingen is te vinden op de website van de rijksbegroting. Voor de realisatie van overige onderzoeken zie bijlage 2 bij dit jaarverslag 'Afgerond evalaties en overig onderzoek'. In 2019 zijn conform planning de beleidsdoorlichtingen van het artikel 20 van HXII (Lucht en Geluid), artikel 23 van HXII (Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie) en artikel 24 van HXII (Handhaving en Toezicht) afgerond.

De uitkomsten van de recente beleidsdoorlichtingen vragen om meer inzicht in de doeltreffendheid van het beleid en geven in sommige gevallen aanleiding om de bestaande indicatoren en/of doelstellingen in de begroting aan te passen. Naar huidig inzicht zullen daartoe per begroting 2021 de indicatoren op artikel 16 (Openbaar vervoer en Spoor) aangepast worden. De aanbevelingen naar aanleiding van de beleidsdoorlichting op artikel 17 (Luchtvaart) zullen gezamenlijk met de Luchtvaartnota worden opgepakt.

Daarnaast is in 2019 conform motie Schonis gestart met een tweetal testcases voor ontwikkeling van nieuwe indicatoren voor de onderwerpen Verkeersveiligheid en Waterkwaliteit. Tot slot is er, om verbetering van het evaluatie-instrumentarium te kunnen realiseren, in 2019 gestart met de voorbereidingen voor het uitvoeren van een zogenaamde publieke waarde scan voor het beleidsterrein van circulaire economie in 2020. Deze ontwikkelingen zijn ook in lijn met de Rijksbrede operatie 'Inzicht in Kwaliteit'.

Licence