Base description which applies to whole site
+

Bijlage 1: Toezichtrelaties Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT's) en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's)

Tabel 115 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bedragen x € 1.000).
 

Begrote bijdrage moederdepartement aan RWT/ZBO

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan RWT/ZBO

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Centraal Bureau voor de Statistiek

143.547

147.391

2.212

3.629

Nee

Edelmetaal Waarborg Nederland

    

Nee

Examinerende instanties als bedoeld in artikel 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

    

Nee

Kamer van Koophandel

115.585

118.709

10.518

10.483

Nee

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet

    

Nee

Nederlandse Emissieautoriteit

    

Nee

Raad voor de Accreditatie

195

235

  

Nee

Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM)

714

614

  

Nee

Stichting COVA

111.000

110.088

  

Nee

TNO

150.095

171.636

  

Nee

VSL

9.338

9.480

  

Nee

De in het kader van de Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders

    

Nee

WaarborgHolland

    

Nee

Licence