Base description which applies to whole site
+

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 40 Departementale verantwoordingsstaat 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.582.971

4.609.162

4.179.847

14.028.147

5.337.066

3.454.550

445.176

727.904

‒ 725.297

           
 

Beleidsartikelen

13.304.589

4.330.780

4.154.421

13.730.078

5.038.997

3.428.124

425.489

708.217

‒ 726.297

1

Goed functionerende economie en markten

197.060

196.389

31.062

265.347

251.492

19.559

68.287

55.103

‒ 11.503

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.135.414

937.668

113.157

1.745.131

913.165

121.961

‒ 390.283

‒ 24.503

8.804

3

Toekomstfonds

145.275

177.977

28.500

132.206

124.308

33.448

‒ 13.069

‒ 53.669

4.948

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.686.729

2.878.275

2.232.211

10.752.857

2.925.027

2.390.399

66.128

46.752

158.188

5

Een veilig Groningen met perspectief

140.111

140.471

1.749.491

834.537

825.005

862.757

694.426

684.534

‒ 886.734

           
 

Niet-beleidsartikelen

278.382

278.382

25.426

298.069

298.069

26.426

19.687

19.687

1.000

40

Apparaat

278.382

278.382

25.426

298.069

298.069

26.426

19.687

19.687

1.000

41

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence