Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2019 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2019 € 194.000.

Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienst-verband

Datum einde dienst-verband

Dienst­verband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2018)

Op externe inhuur-basis

Beloning plus onkosten-vergoeding-en (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn(+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Totale bezoldiging in 2019 (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering (indien overschrijding)

Centrale Commissie Dierproeven

Blaauboer, B.

vice-voorzitter

  

0,11 (0,11)

nee

11.779 (13.586)

 

11.779 (13.586)

21.340

 

Centrale Commissie Dierproeven

Hellebrekers, L.J.

voorzitter

  

0,22 (0,22)

nee

25.508 (24.887)

 

25.508 (24.887)

43.068

 

Centrale Commissie Dierproeven

Klatter, F.A.

lid

  

0,11 (0,11)

nee

11.697 (11.307)

 

11.697 (11.307)

21.340

 

Centrale Commissie Dierproeven

Stassen, E.N.

lid

  

0,11 (0,11)

nee

11.697 (11.385)

 

11.697 (11.385)

21.340

 

Centrale Commissie Dierproeven

Veld, M. ter

lid

1-1-2019

 

0,11 (-)

nee

12.118 (-)

 

12.118 (-)

21.340

 

Grondkamer Noord

Berg, R.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

4.232 (2.040)

 

4.232 (2.040)

13.580

 

Grondkamer Noord

Burgsteden, A.G. van

lid

  

0,07  (0,07)

nee

3.247 (-)

 

3.247 (-)

13.580

 

Grondkamer Noord

T.K. Hoogslag

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

27.877 (27.003)

4.853 (4.480)

32.730 (31.483)

56.583

 

Grondkamer Noord

Idsardi J

lid

  

0,07  (0,07)

nee

4.961 (2.5932)

 

4.961 (2.5932)

13.580

 

Grondkamer Noord

Keurentjes, F.A.M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

4.979 (1.222)1

 

4.979 (1.222)1

13.580

 

Grondkamer Noord

Kraak, D

lid

  

0,07  (0,07)

nee

4.165 (2.791)

 

4.165 (2.791)

13.580

 

Grondkamer Noord

Panman R.G

lid

  

0,07  (0,07)

nee

5.359 (5.674)1

 

5.359 (5.674)1

13.580

 

Grondkamer Noordwest

Bakker. R

lid

  

0,07  (0,07)

nee

7.202 (4.318)

 

7.202 (4.318)

13.580

 

Grondkamer Noordwest

Giesen, S.H.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

12.231 (6.241)

 

12.231 (6.241)

13.580

 

Grondkamer Noordwest

Jaarsveld, J.M.

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

27.877 (27.003)

4.853 (4.480)

32.730 (31.483)

56.583

 

Grondkamer Noordwest

Knook, N.G.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

9.232 (3.038)

 

9.232 (3.038)

13.580

 

Grondkamer Noordwest

Reinders Folmer, P.H.

lid

 

01-07-2019

0,07  (0,07)

nee

5.999 (3.857)

 

5.999 (3.857)

6.790

 

Grondkamer Noordwest

Schaik, G.M. van **

lid

1-8-2019

        

Grondkamer Noordwest

Wassenaar, N.C.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

7.128 (2.705)2

 

7.128 (2.705)2

13.580

 

Grondkamer Noordwest

Willemink, J.H.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

6.359 (3.232)1

 

6.359 (3.232)1

13.580

 

Grondkamer Oost

Aalberts W.J

lid

  

0,07  (0,07)

nee

11.421 (7.284)

 

11.421 (7.284)

13.580

 

Grondkamer Oost

Bouman, H.B.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

13.244 (8.823)1

 

13.244 (8.823)1

13.580

 

Grondkamer Oost

Brongers, P.J.F

lid

 

30-6-2019

0,07  (0,07)

nee

2.228 (4.779)1

 

2.228 (4.779)1

6.790

 

Grondkamer Oost

Daalen, J.K.B. van

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

27.877 (27.003)

4.853 (4.480)

32.730 (31.483)

56.583

 

Grondkamer Oost

Doeschot, B.E.G. ten

lid

  

0,07  (0,07)

nee

2.106 (2.344)

 

2.106 (2.344)

13.580

 

Grondkamer Oost

Geene, A.G.R.C.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

1.944 (769)

 

1.944 (769)

13.580

 

Grondkamer Zuid

Coppens, C.A.A.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

11.111 (8.358)1

 

11.111 (8.358)1

13.580

 

Grondkamer Zuid

Drummen, D.P.M.

lid

1-6-2019

 

0,07  (-)

nee

6.723 (-)

 

6.723 (-)

7.922

 

Grondkamer Zuid

Ham, J.P.M. van der

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

27.877 (27.003)

4.853 (4.480)

32.730 (31.483)

56.583

 

Grondkamer Zuid

Helvoort, P.J.T.E. van**

lid

1-6-2019

        

Grondkamer Zuid

Janssen, H.G.J.M.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

11.390 (2.687)1

 

11.390 (2.687)1

13.580

 

Grondkamer Zuid

Kakkenberg, M.**

lid

1-6-2019

        

Grondkamer Zuid

Kreij, J.L. van

lid

 

01-03-2019

0,07  (0,07)

nee

4.748 (4.399)

 

4.748 (4.399)

2.263

Overschrijding toegestaan3

Grondkamer Zuid

Nijpjes, F.

lid

 

01-12-2019

0,07  (0,07)

nee

14.277 (6.181)1

 

14.277 (6.181)1

12.448

Overschrijding toegestaan.3

Grondkamer Zuid

Wersch, H.J.M. van**

lid

         

Grondkamer Zuidwest

Bassa, D.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

6.075 (3.726)

 

6.075 (3.726)

13.580

 

Grondkamer Zuidwest

Eijk, P.J. van der

lid

  

0,07  (0,07)

nee

5.380 (3.969)1

 

5.380 (3.969)1

13.580

 

Grondkamer Zuidwest

Habben Jansen, C

lid

  

0.07 (0,07)

nee

9.356 (1.255)

 

9.356 (1.255)

13.580

 

Grondkamer Zuidwest

Kubber, F. de

lid

  

0,07  (0,07)

nee

7.607 (6.111)1

 

7.607 (6.111)1

13.580

 

Grondkamer Zuidwest

Oostdam J.J.H.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

7.493 (5.387)1

 

7.493 (5.387)1

13.580

 

Grondkamer Zuidwest

Witsiers, H.A.

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

27.877 (27.003)

4.853 (4.480)

32.730 (31.483)

56.583

 

Kamer voor de binnenvisserij

Bartelse, L.W.

voorzitter

  

0,29 (0,29)

nee

27.877 (27.003)

4.853 (4.480)

32.730 (31.483)

56.583

 

Kamer voor de binnenvisserij

Gils, W.M.A. van

lid

  

0,07  (0,07)

nee

2.795 (2.349)

 

2.795 (2.349)

13.580

 

Kamer voor de binnenvisserij

Hoetmer, R.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

3.962 (2.673)

 

3.962 (2.673)

13.580

 

Kamer voor de binnenvisserij

Holtman, H.J

lid

  

0,07  (0,07)

nee

2.511 (2.430)

 

2.511 (2.430)

13.580

 

Kamer voor de binnenvisserij

Janssen, J.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

11.390 (-)

 

11.390 (-)

13.580

 

Kamer voor de binnenvisserij

Lok, S.

lid

  

0,07  (0,07)

nee

2.631 (-)

 

2.631 (-)

13.580

 

Kamer voor de binnenvisserij

Michielsen, A.F.M.

lid

  

0,07 (0,07)

nee

2.552 (1.580)

 

2.552 (1.580)

13.580

 

Kamer voor de binnenvisserij

Tiesinga, H.L.**

lid

 

30-4-2019

       

Kamer voor de binnenvisserij

Veenman, R.**

lid

1-5-2019

        

Grondkamer Noord, Zuid en Zuidwest, (plv.) Oost en Kamer voor de binnenvisserij

Lubbers, C.M.

secretaris

  

1,00 (1,00)

nee

83.687 (81.106)

14.209 (13.124)

97.896 (94.230)

194.000

 

Kamer voor de binnenvisserij, Grondkamer Noordwest, Oost

Mul, A.

secretaris

  

1,00 (1,00)

nee

62.977 (62.776)

11.075 (9.281)

74.052 (72.267)

194.000

 

Raad voor Plantenrassen

Bartelink, H.H. **

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Cornelissen, V.B.W.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Dons, J.J.M.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Groenewoud, C.J.A.

secretaris

  

0,975 (0,9)

nee

77.092 (72.422)

16.920 (15.133)

94.012 (87.555)

189.150

 

Raad voor Plantenrassen

Haar, H. van de**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Kasse, D.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Lammerts van Bueren, E.T.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Meijerink, G.A.A.M.

lid

  

0,10 (0,10)

nee

1.709 (2.076)

 

1.709 (2.076)

19.400

 

Raad voor Plantenrassen

Sangers, P.M.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Visser, R.G.F.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Vloten- Doting, L. van

voorzitter

  

0,17 (0,10)

nee

17.723 (17.528)

 

17.723 (17.528)

32.980

 

Raad voor Plantenrassen

Willems, A.J.H.**

lid

         

Raad voor Plantenrassen

Winden, C.M.M. van

vice-voorzitter

  

0,10 (0,10)

nee

3.612 (1.733)

 

3.612 (1.733)

19.400

 
1

Dit bedrag sluit niet aan met het bedrag in de WNT-verantwoording 2018, omdat er in 2018 ten onrechte bedragen zijn meegeteld die niet onder de bezoldiging vallen. Conform de foutherstelprocedure op de site Wet normering topinkomens van het ministerie van BZK wordt in de WNT-verantwoording 2019 het juiste bedrag opgenomen.

2

Dit betreft een administratieve correctie ten opzichte van de WNT-verantwoording 2018. Ten onrechte is dhr. Wassenaar in 2018 niet in de WNT-verantwoording opgenomen. Het totaal van de aan hem uitbetaalde bezoldiging in 2018 bedroeg €2.705. Deze correctie leidt niet tot een onverschuldigde betaling.

3

Deze overschrijding is conform artikel 3, lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT toegestaan, aangezien een deel van de bezoldiging die is uitbetaald in 2019 is toe te rekenen aan werkzaamheden uit 2018. Van het bezoldigingsmaximum van 2018 was na de betalingen in 2018 nog ruimte beschikbaar. De bezoldiging in 2019 die is toe te rekenen aan 2018 overschrijdt deze ruimte niet.

** Betreft topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Er zijn in 2019 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd. Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Licence