Base description which applies to whole site

5.1 Ontwikkeling premies voor Zvw en Wlz

Tabel 16 geeft een overzicht van de premies Zvw en Wlz conform de stand ontwerpbegroting 2019 en conform de (voorlopige) realisatie.

Tabel 16 Premieoverzicht
 

Begroting

Bijstelling

Jaarverslag

 

2019

2019

2019

 

a

b

c=a+b

Zvw

   

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

6,95

0

6,95

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

5,7

0

5,7

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1.432

‒ 48

1.384

    

Wlz

   

Procentuele premie (in %)

9,65

0

9,65

Bron: VWS, NZa.

Zowel de Wlz-premie als de inkomensafhankelijke bijdragen Zvw zijn door het kabinet vastgesteld conform het percentage uit de ontwerpbegroting 2019. De nominale premie Zvw voor 2019 werd in de begroting 2019 geraamd op € 1.432. De nominale premie voor 2019 is door de zorgverzekeraars € 48 lager vastgesteld op € 1.384.

Licence