Base description which applies to whole site

Bijlage 1 Overzicht coronasteunmaatregelen

Tabel 8 Corona steunmaatregelen (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Verplichtingen 2020

Uitgaven 2020

Relevante Kamerstukken

Parkeer- en toeristenbelasting

225

225

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 43 en Kamerstukken II 2019/20, 35480, nr. 1

Continuiteit van zorg

144

144

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 43 en Kamerstukken II 2019/20, 35480, nr. 1

SW bedrijven

90

90

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 43 en Kamerstukken II 2019/20, 35480, nr. 1

Lokale culturele voorzieningen

60

60

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 43 en Kamerstukken II 2019/20, 35480, nr. 1

Eigen bijdrage WMO

18

18

Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 277 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Kinderopvang

8

8

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 2 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Noodopvang kinderen

23

23

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 43 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Precariobelasting en markt- en evenementenleges

20

20

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 104 en Kamerstukken II 2020/21, 35544, nr. 1

Lokale culturele voorzieningen

60

60

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 104 en Kamerstukken II 2020/21, 35544, nr. 1

Buurt- en dorpshuizen

17

17

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 104 en Kamerstukken II 2020/21, 35544, nr. 1

Toezicht en handhaving

50

50

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 104 en Kamerstukken II 2020/21, 35544, nr. 1

Vrijwilligersorganisaties Jeugd

7

7

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 104 en Kamerstukken II 2020/21, 35544, nr. 1

Verkiezingen

29

29

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 104 en Kamerstukken II 2020/21, 35544, nr. 1

SW bedrijven

50

50

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 104 en Kamerstukken II 2020/21, 35544, nr. 1

Opschalingskorting

70

70

Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 104 en Kamerstukken II 2020/21, 35544, nr. 1

Continuiteit van zorg

26

26

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Ondersteuning bij quarantaine

4

4

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Gemeentelijk schuldenbeleid

15

15

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Bijzondere bijstand

5

5

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Crisisdienstverlening

16

16

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Aanvullend pakket re-integratie

39

39

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2020/21, 35650 B, nr. 1

Jeugdpakket

21

21

Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 207 en Kamerstukken II 2020/21, 35679, nr. 1

Licence