Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat van het gemeentefonds

Tabel 3 Verantwoordingsstaat 2020 van het gemeentefonds (B) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Gemeentefonds

31.901.410

31.901.410

31.901.410

33.482.207

33.436.400

33.436.400

1.580.797

1.534.990

1.534.990

Licence