Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij Saldibalans provinciefonds

Tabel 7 Verloop van de openstaande verplichtingen provinciefonds (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2020

Aangegane verplichtingen in 2020 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2020

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2020

      

Opdrachten financiële verhoudingswet

0

0

0

0

0

Algemene uitkering

26.344

2.299.076

2.325.420

0

0

Decentralisatie-uitkeringen

5.741

271.800

277.534

‒ 2

5

      

Totaal

32.085

2.570.876

2.602.954

‒ 2

5

Licence