Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat provinciefonds

Tabel 3 Verantwoordingsstaat 2020 van het Provinciefonds (C) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Provinciefonds

2.480.413

2.480.413

2.480.413

2.570.874

2.602.954

2.602.954

90.461

122.541

122.541

Licence