Base description which applies to whole site

5. Verantwoordingsstaat

Tabel 8 Verantwoordingsstaat 2020 van de Koning (I) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

44.362

44.362

0

45.467

45.467

53

1.105

1.105

53

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.503

8.503

0

8.583

8.583

0

80

80

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

29.635

29.635

0

30.470

30.470

0

835

835

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.224

6.224

0

6.414

6.414

53

190

190

53

Licence